ADRA

Úvod ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992.

ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev pravidelně přispívá na její rozvoj. Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány. Usilujeme o dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny v jejich životech. Pomáháme lidem bez rozdílu rasy, pohlaví a vyznání.

Karolína Emanuelová Karolína Emanuelová

Vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu


KONTAKT +420 731 514 581
karolina.emanuelova@adra.czDŮLEŽITÉ

Název: ADRA, o.p.s.
Sídlo: Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo: 61388122
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Spisová značka: O 1196 vedená u Městského soudu v Praze

Číslo účtu: 808777808/0300