Nadace Agrofert

Úvod Nadace Agrofert

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

Michaela Janoušková

Provozní vedoucí kanceláře, grantová řízení pro organizace, Fond Obecných individuálních žádostí


KONTAKT 420727998924
info@nadaceagrofert.cz