Radost dětem

Úvod Radost dětem

Radost dětem založila Kateřina Wich v roce 2011 jako charitativní projekt. Jejím cílem tehdy bylo (a dodnes je) vytvořit organizaci, která bude pomáhat dětem napříč celou Českou republikou, a to především dětem s vážným onemocněním nebo dětem z dětských domovů.

Dále si dala za cíl vytvořit skupinu lidí, kteří chtějí opravdu pomáhat a to bez nároku na honorář, aby byl každý finanční dar v plné výši použit na potřeby nemocných dětí a jejich rodin. To dodržuje dodnes.

Kateřina Wich Kateřina Wich

předsedkyně správní rady nadačního fondu


KONTAKT +420 739 479 255
katerina.wich@radost-detem.czDŮLEŽITÉ

Název: Nadační fond Radost dětem
Sídlo: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00
Identifikační číslo: 02051249
Právní forma: Nadační fond
Spisová značka: N 1718 vedená u Městského soudu v Praze

B. ÚČET

Transparentní účet pro předem dohodnuté dary na základě darovacích smluv: 26 26 26 66 / 2010