Patron dětí

Úvod Patron dětí

Jsme charitativní projekt Patron dětí. Dáváme prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Jejich prostřednictvím vybíráme peníze na to, co konkrétní dítěskutečně potřebuje – na balíky s potravinami a hygienou, zájmové kroužky, školní obědy nebo speciální rehabilitace. Naplňujeme tak jejich nejniternější potřeby. Každý příběh má vždy svého Patrona. Pro náš projekt i dárce je potvrzením důvěryhodnosti. Patronem se může stát kdokoli, kdo zná dítě z příběhu a jeho potřeby. Může to být například učitel, vedoucí zájmového kroužku, sociální pracovník nebo rodinný přítel. Nikdy to ale nesmí být přímo zákonný zástupce dítěte nebo blízký příbuzný.

Svatava Poulson

Provozní ředitelka


KONTAKT 601188166
info@patrondeti.cz