Život dětem

Úvod Život dětem

Život dětem pomáhá od roku 2000

 

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným a handicapovaným  dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Velmi si vážíme našich partnerů a příznivců, kteří nám pomáhají projekty zrealizovat a zvýšit tak povědomí o naší činnosti. Ale především nás těší, že díky těmto projektům a úžasným lidem můžeme pomáhat dalším nemocným dětem, ke kterým osud nebyl laskavý a nadělil jim velká trápení.

Za naši dosavadní činnost jsme mohli díky našim laskavým dárcům a příznivcům pomoci tisícům vážně nemocných dětí částkou ve výši 301 648 343 Kč, za kterou jsme nakoupili celou řadu zdravotních přístrojů a kompenzačních pomůcek, rehabilitačních a ozdravných pobytů, léků, ošetřovacího materiálu a dalšího vybavení, které děti potřebují ke zlepšení svého zdravotního stavu. 

Přesto je finančních prostředků potřeba stále více, protože se na nás každým rokem obrací větší počet nešťastných rodičů.

Nové sponzory a dárce přijímáme s otevřenou náručí a budeme nesmírně vděční, pokud Vás bude i nadále přibývat abychom mohli společně pomoci dalším vážně nemocným dětem, které na pomoc čekají.

Vážení ochránci dětí, srdečně Vám děkujeme, že se rozhodnete pro podporu naší o.p.s. Život dětem. Tím nám dáte důvěru v naši činnost, které si opravdu vážíme. Pokud se pro dobrou myšlenku a pomoc druhým spojí tak velký počet dobrých srdcí, je to krásné. Společně můžeme dokázat mnohem více. Můžeme potěšit a udělat radost stovkám nemocných dětí, které si to opravdu zaslouží.

Udělejme společně svět lepším!

Anna Strnadová Anna Strnadová

Předsedkyně správní rady a statutární orgán


KONTAKT +420 775 222 424
anna.strnadova@zivotdetem.czDŮLEŽITÉ

Název: Život dětem, o.p.s.
Sídlo: Lindnerova 998/6, Libeň, Praha 8
Identifikační číslo: 70105031
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Spisová značka: O 1212 vedená u Městského soudu v Praze

B. ÚČET

Transparentní účet pro předem dohodnuté dary na základě darovacích smluv 1117771700/5500